sreda, 06. maj 2015

»Hearingi« naši vsakdanji!

Sedaj smo se nagledali še "zaslišanja" kandidatke za obrambno ministrico. Tudi predsednik pristojnega odbora je v uvodu svoje obrazlage "pravil" zaslišanja pokazal, da je politik iz pravega testa. "Jebeš vsebino, gre zgolj za formo". Pa v njegovem primeru velja tudi tista, moja danes že zapisana misel: "Postavi vprašanje in se s tem predstavi"! Še bolj pa to velja za 'an'Tonina! Naj mi zato nihče več ne kritizira naših poslancev, saj so vsi, prav vsi "primerni" za to, da nas vodijo, pa četudi zgolj za nos!

Danes, potem ko je bilo končano glasovanje o ustreznosti kandidatke za ministrski položaj, so ministrski kandidatki vsi člani odbora čestitali. Recimo, da je bilo osem čestitk iskrenih, štiri čestitke, kot tudi stiski rok pa licemerni! Pa saj smo na to navajeni!

Me je pa predvsem presenetila zaključna beseda ministrice, ko je dejala, da se bo osredotočila na tri ključne zadeve – naloge v svojem mandatu. Torej tretja naloga naj bi bila skrb za vojake, ki zaradi črke zakona po 45-tem letu izstopajo iz aktivne službe. Celo 'zvitorepci' iz SDS so jo spraševali na to temo. Saj bi jim človek še verjel, če v zadnjih 25-tih letih ne bi bili deležni resnično slabe prakse glede tega problema, ki ni nekaj novega.

Že 27. septembra 2007, ko mi je postalo zaradi 4-mesečne brezposelnosti pošteno vse odveč, sem SV in ministrstvu ponudil nek projekt. Uradnega odgovora ni bilo nikoli, neuradno pa sem izvedel, da se Janša ne strinja z mojim sodelovanjem. Glede na zadnje zgodbe o povezavi Janša Kovačič, upam, da boste vsaj nekateri razumeli, da je kaj takega možno. Da je za neko 'pravičniško' stranko pomembneje ne to, kaj se dela, temveč kdo lahko dela! Zato tudi sedaj ne verjamem, da bo iz te skrbi za delavce v SV, kaj koristnega ali uporabnega.. Obljuba, da se bo razmišljalo o problemu, še ni njegova rešitev.

Moj predlog je izhajal iz Zakona o obrambi določa v 93. členu, v zadnjih treh točkah, naslednje (pravice in obveznosti med trajanjem pogodbe):
(3) Vojak, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena, ima po izteku pogodbeno dogovorjenega roka, če zaradi starosti pogodbe ne more podaljšati, pravico do razporeditve na ustrezna dela v ministrstvu ali v drugem državnem organu. Razporeditev na ustrezno delovno mesto mu je potrebno ponuditi pisno, in sicer najmanj 15 dni pred iztekom pogodbeno dogovorjenega roka.
(4) Če v ministrstvu ali v drugem državnem organu ni prostih del iz prejšnjega odstavka, ima vojak pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do odpravnine, če je delal v ministrstvu najmanj 15 let. Pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do odpravnine ima tudi vojak, ki je delal v ministrstvu najmanj deset let, pa pogodbe o zaposlitvi ne more podaljšati zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov, ki niso posledica njegovega krivdnega ali drugega neustreznega ravnanja.
(5) Pravico do usposobitve za civilni poklic iz prejšnjega odstavka obsega pokritje stroškov šolanja ali prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ tri leta po dopolnitvi 45. leta starosti. Medsebojne pravice in obveznosti med ministrstvom in upravičencem iz tega odstavka se uredijo s posebno pogodbo.

Posredovan jim je bil Projekt CAIZ /centrov aktivnega iskanja zaposlitve/, z naslednjo podrobno vsebino:

  • Uvodna izhodišča projekta
  • Namen projekta
  • Ciljne skupine projekta
  • Glavne aktivnosti projekta
  • Stroški projekta
  • Časovnica projekta
  • Zaključek (analiza ovir in blokad, predhodna priporočila)
Datum izdelave projekta je bil - September 2007 - Avtor projekta je bil Amsel!